Spacewall

Spacewall umożliwia „sklepową” ekspozycję nawet tak trudnych produktów, jak piłki czy drobne blistry.